XRP er en kryptovaluta utviklet av selskapet Ripple i USA.XRP kryptovaluta Ripple

Ripple har utviklet betalingsløsninger som er mye raskere og billigere enn dagens banksystem. Kryptovalutaen XRP er en del av denne løsningen, men systemet kan også fungere uavhengig av XRP, eller ved at XRP bare er en mellomvaluta som ordner vekslingen mellom to andre valutaer i en transaksjon.

Ripple samarbeider med dagens finanssytem.

Ripple har en annerledes strategi enn de fleste andre krypto prosjekter. Ripple har nemlig valgt å samarbeide med myndigheter, bankvesen og andre finansinstitusjoner. De har gjort avtaler med flere hundre banker o.l og leverer programvare for digitale betalingsløsninger over store deler av verden, spesielt i Asia. De driver selv en del av nettverket for internasjonale transaksjoner, men det er også andre aktører, slik at det til en viss grad er en desentralisert løsning som kan eksistere uten Ripple. De tilbyr software som muliggjør transaksjoner i løpet av sekunder over landgrensene. Det spesielle er at de kan gjøre transaksjoner også i andre kryptoer enn XRP, men xrp ordner selve transaksjonen som en digital pengetransport og valutaveksler.

Ripple’s “On demand liquidity” vil lette bankers likviditetskrav.

XRP oppnådde “all-time high” i desember 2017 – ca. kr.30,-

Ripple’s kanskje mest spennende løsning er at deres system kan brukes til å lette likviditets situasjonen for banker mm, ved at disse ikke trenger å holde innskudd i banker i andre land som skal ta imot pengetransaksjoner fra systemet til sine kunder. Dette kalles ODL eller “on demand liquidity” og vil lette bankers krav til likviditet.

XRP’s kursutvikling 2015 – 2020.

Når man ser på den lave kursen på xrp, så vær obs på at det er totalt 100 milliarder xrp, mens f.eks antall Bitcoin pr. idag er ca. 18.2 millioner og 21 millioner når alle er funnet (“minet”). Som de fleste andre krypto hadde XRP sin all-time high i desember 2017, nesten kr.30,- mens det har gått nedover sammen med hovedtrenden i markedet til ca kr.2 i april 2020. Hvis historien gjentar seg så kan neste “all-time high” komme i desember 2021, enkelte mener allerede i desember 2020, mens de mer pessimistiske sier vi må vente 4-5 år på neste boom.

Se også «Er XRP (Ripple) en bra investering?» og “Hva er kryptovaluta?”

  • ripple
  • XRP
    (XRP)
  • Pris
    $0.294
  • Markedsandel
    $13,322,682,652.00

Her kan du følge kursutviklingen for XRP i sanntid og få mer info og historikk.