Kryptovalutaer er en miks av digitalt betalingsmiddel og andeler i underliggende blokkjede prosjekter.

Den typen kryptovaluta som foreløpig er mest utbredt er det vi gjerne kaller for digitale penger. Men egentlig er jo vår alles kjære bankkonto også ganske så digital, det er jo bare tall på en skjerm, så hva er det unike med kryptovaluta?

Bitcoin Wallet - Bitcoin lommebok på mobilen

Mobilen og kryptovaluta kan erstatte banken.

 1. Kryptovaluta trenger ingen bank, den kan sendes direkte mellom to parter og på tvers av landegrenser, f.eks ved hjelp av mobilen.
 2. Kryptovaluta er laget som en kryptert kode som inneholder:
  • En verdi.
  • En måte å sende den på.
  • Et kontroll system som sikrer at verdien er ekte.
 3. Kryptovaluta transaksjoner legges til i en kjede av databaser som inneholder alle tidligere transaksjoner, kalt blokkjede (blockchain).
 4. Blokkjeden kjøres og kontrolleres fortløpende av et verdensomspennende nettverk av noder (datamaskiner).
 5. Kryptovaluta er altså desentralisert, ikke kontrollert av bankvesen eller av stater.
 6. Kryptovaluta kan kjøpes og selges på spesielle børser (trades) akkurat som tradisjonelle valutaer, men foreløpig skiller de seg ut pga. store kurs-svingninger, siden vi er tidlig i krypto utviklingen.
 7. Du kan kjøpe krypto for å beholde de en periode med tanke på å bruke de til betaling for varer og tjenester.
 8. Kryptovaluta kan lagres på en såkalt wallet (lommebok) som kan være en spesial usb dings eller rett på mobilen. Du kan også lagre krypto på din  krypto handle-konto hvis du bruker en krypto børs som f.eks Coinbase.

 Kryptovalutaen Bitcoin er den største og mest kjente kryptovalutaen og omtales av entusiaster som “digitalt gull” eller fremtidens “sikre havn”, slik som gull har vært hittil. Bitcoin kan brukes i stadig større utstrekning som betalingsmiddel i mange land og på tvers av landegrenser. Bitcoin er ikke det mest effektive betalingssystemet innen krypto universet og har blitt kritisert for relativt høye gebyrer i perioder med stor aktivitet og at utvinningen av nye Bitcoin er miljøfiendtlig. Det kreves nemlig veldig kraftige datamaskiner og enormt strømforbruk for å gjøre alle kalkulasjoner som er nødvendig for å finne nye Bitcoin og å verifisere transaksjoner. Omtrent 60% av all Bitcoin utvinning foregår i Kina, som har lave kostnader på strøm og maskinvare.

Les mer om Bitcoin som investering.

Kryptovaluta som betalingsmiddel er overlegent banksystemet.

I forhold til tradisjonell betalingsformidling via banksystemet er Bitcoin overlegent når det gjelder transaksjoner, spesielt over landegrenser. Typisk tar det flere dager å sende penger via det tradisjonelle Swift systemet, mens Bitcoin transaksjoner gjøres på minutter, og uten innblanding fra banker. Siden Bitcoin ble utviklet i 2009 har det kommet tusenvis av nye krypto prosjekter, såkalte altcoins, mange av dem innrettet mot digital betaling for varer og tjenester. Et av de største prosjektene er det selskapet Ripple i USA som står bak. De har utviklet programvare og et nettverk for et verdensomspennede betalingssystem som også er akseptert av store deler av den eksisterende finansnæringen. I tillegg har de utviklet sin egen kryptovaluta som heter XRP. Ripple systemet kan behandle tusenvis av transaksjoner per sekund og kan håndtere en internasjonal overførsel i løpet av 3-5 sekunder, og kostnadene er minimale.

Følg kursene for topp 100 kryptovalutaer i sanntid: USD    NOK

Kryptovalutaer som representer utvikling av ny smart teknologi.Smarte kontrakter basert på Ethereum plattform

Et typisk eksempel på at kryptovaluta er noe mer og noe annet enn et digitalt betalingsmiddel er Ethereum som handler om såkalte smarte kontrakter. Ethereum prosjektet ble lansert i 2015 og er nå den nest største kryptoen målt i markedsandel. Mange andre kryptoer er utviklet basert på Ethereum’s blokkjede (blockchain) teknologi. Smartkontrakter gir store og nye muligheter, som utveksling av innhold, penger, eiendom, aksjer, eller andre ting av verdi. Andre bruksområder kan være sikkerhetsprogrammer og avstemmingssystemer, f.eks til stemmegivning ved offentlige valg. Ethereum plattformen kan brukes til å utvikle og kjøre desentraliserte applikasjoner (Dapps) på en sikker måte og regnes som en meget lovende teknologisk utvikling. Kontrollen med blokkjeden utgøres av et verdensomspennende nettverk av tilpassede datamaskiner (noder), på samme måte som med Bitcoin og liknende kryptovalutaer.

Dette er ikke finansiell rådgivning eller anbefaling, jeg er bare en hobby investor med stor krypto interesse.