Blockchain er en kjede av databaser – blokkjede.

Block er altså en database, mens chain betyr at systemet består av en kjede av databaser. En viktig egenskap med blockchain er at det  inneholder en komplett historikk som ikke kan endres, samt en kontrollfunksjon som virker uten bruk av bank eller myndighet. Transaksjoner utføres også uten mellommann, derfor omtales blokkjede som desentralisert. Blockchain verifiseres via et stort blokkjede-nettverk av datamaskiner som kan være spredt over hele verden, hvor alle har en oppdatert kopi av den aktuelle blokkjeden. Hver ny del eller transaksjon i en blockchain eller blokkjede vil legges til alle tidligere transaksjoner for å sikre systemet mot svindel.

Hva er blokkjede?

En blokkjede kan inneholde informasjon om penger, dvs Bitcoin eller annnen krypto, eller stort sett hva som helst annen informasjon som f.eks rettigheter til bilder, musikk, eiendom, eller bevis på andel i en bedrift. Derfor er det også en rivende utvikling av kryptoprosjekter basert på blockchain og verden har fått en ny milliard industri som satser på at dette vil bli fremtiden på mange samfunnsområder. Kryptovalutaer er bare ett av mange mulige bruksområder for blokkjede teknologien.

Er blockchain det samme som Bitcoin?

Bitcoin og blockchain er ikke det samme, men Bitcoin er basert på blockchain teknologien. Omtrent som en mobil app ikke er det samme som Android eller iPhone’s operativsystemer, men er avhengig av disse for å fungere. Blockchain er en form for database programmering som kan brukes til å lage kryptovaluta eller tokens, betalingsmiddel, smartkontrakter, digitale valgsystemer mm. Opprinnelig ble altså blockchain utviklet for at kryptovalutaen Bitcoin skulle fungere etter hensikten, men dette var bare begynnelsen på et moderne industrieventyr. Bitcoin ble lansert som et svar på finanskrisen i 2008, da bankene kom i store problemer. Med Bitcoin basert på blokkjede trenger man ikke lenger stole på bankene, siden systemet virker direkte mellom sender og mottaker. Les mer om Bitcoin.

Ethereum er en stor videreutvikling av blokkjede teknologien.

Ethereum prosjektet, er både en kryptovaluta (ETH), og en teknologisk videreføring og utvidelse av den opprinnelige blokkjede teknologien som ble utviklet for Bitcoin. Ethereum er et system hvor utviklere kan bygge sine egne applikasjoner basert på blokkjeden. Det var Ethereum som også introduserte smartkontrakter. Basert på Ethereum programmering har vi også fått såkalte dApps, dvs desentraliserte applikasjoner. Det blir spennede å følge utviklingen videre og ikke minst er mange spente på hva blokkjede utviklingen vil bety for verdien av kryptovalutaer.