Alt kan virke svart akkurat nå siden alt kommer på en gang som et sjokk. Det er nesten som om verden er skrudd sammen slik at etter en langvarig vekstperiode, så skjer noe uventet som velter markedet. Det har skjedd mange ganger før og det har vært flere advarsler om at det ville komme et finansielt krakk, men ingen hadde vel sett for seg at det skulle komme som følge av et virus som nå truer verden, både helsemessig og økonomisk.

Kursutvikling for Ethereum fra 2016 til 2020

Kursutvikling for Ethereum kryptovaluta fra 2016 til 2020

Foreløpig er det først og fremst en helsemessig global unntakstilstand og ikke et typisk finanskrakk, men konsekvensene kan bli en ganske langvarig økonomisk tilbakegang.

Er det grunn til å panikkselge kryptovaluta?

I mars måned har kryptovaluta kursene stupt, enkelte med over 60 prosent. Ethereum, den nest største kryptoen, kollapset fra 250 til under 100 dollar på 1 uke. Den styrket seg litt forrige uke, men ligger likevel på en verdi som er under 10% av “all time high” for drøye 2 år siden. Kanskje nettopp det at kursen på de fleste kryptovalutaene nå er så historisk lave, så er risikoen muligens ikke så stor som panikken gir inntrykk av. Hvis man har en beholdning kjøpt for litt av sparepengene, så kan det være fornuftig ikke å selge, være langsiktig. Å selge akkurat nå med et prosentvis stort tap vil gjøre det vanskelig noengang å komme inn igjen i markedet. Hvis man ikke er inne i kryptomarkedet så kan det glippe en bra gevinst om 2-5 år fra nå.

Kryptovaluta og blokkjede teknologi vil være en viktig del av fremtiden.

Hvis det skulle bli veldig dramatisk i USA og dollaren svikter som den sikre “verdensvalutaen” den har vært, så mener noen eksperter at Kina kan overta noe av USA sin rolle som verdens leder. Det snakkes også mye innad i krypto “menigheten” om at en så ekstrem situasjon kan åpne for et nytt finansielt system, eventuelt gjeninnføring av det tidligere systemet da pengeverdien var sikret mot gull. Gullstandarden var det dominerende pengesystemet i verden fra 1870 til 1971. Det er jo grenser for hvor mye stater bare kan trykke opp mer penger og ta opp nye lån for å avhjelpe den økonomiske delen av krisen, uten at det blir kraftig inflasjon. Krypto “misjonærene” tror at kryptovalutaer som f.eks Bitcoin og XRP, vil spille en helt sentral rolle i fremtidens finansielle system.

Dette er ikke finansiell rådgivning eller anbefaling, jeg er bare en hobby investor med stor krypto interesse.